Rozszerzenie oferty Tankwagon

Miło nam poinformować, że flota wagonów spółki powiększyła się o następujące rodzaje wagonów:

4 sztuki cystern o pojemności 83 m3, serii Zacs. Są to cysterny należące do typu MB540-750, przystosowane do transportu lekkich produktów naftowych,

9 sztuk cystern o pojemności 58, 60 m3, serii Zas, należące do dwóch typów: C58-CH6 praz C60-CH7. Są to cysterny przystosowane do transportu lekkich produktów naftowych,

6 sztuk wagonów z otwieranymi dachami, o pojemności 38 m3, serii Tds, typu TDS60_2. Są to wagony przystosowane do transportu materiałów sypkich, wrażliwych na zawilgocenie,

59 sztuk wagonów platform o powierzchni użytkowej 51 m2, serii Res, należących do dwóch typów: Res/6317B00 oraz Res/BG. Są to wagony przeznaczone do transportu ładunków skupionych i dłużycy,

20 sztuk wagonów węglarek budowy specjalnej, o pojemności 31 m3, serii Fas, typu: Fas/418Vg. Są to wagony przeznaczone do transportu materiałów masowych luzem (w tym węgla kamiennego, kruszyw itp.),

2 sztuki wagonów węglarek budowy specjalnej o powierzchni 40,6 m3, serii Fcs, typu: Fcs/1000-E5. Są to wagony przeznaczone do transportu materiałów sypkich (w tym węgla kamiennego, kruszyw itp.).